ActueelVanaf 28 april 2020 gaan we weer beginnen met de reguliere zorg!

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus (Covid-19). De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Tot nu toe hebben we in de coronacrisis alleen maar spoedbehandelingen uitgevoerd, maar vanaf dinsdag 28 april 2020 zullen we weer beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg.

Bij de behandeling volgen wij de Leidraad Mondzorg Corona. Dit houdt in dat we de richtlijn Infectiepreventie strikt naleven en de voorgeschreven aanvullende maatregelen hebben genomen. Daarnaast gebruiken we de door de beroepsorganisaties opgestelde triage. De baliemedewerker stelt u een aantal specifieke vragen. Aan de hand van de antwoorden bepalen we wie wel en niet naar de praktijk kan komen.

Mochten er veranderingen zijn welke voor u als cliënt van belang zijn, dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Zorg goed voor uzelf en voor de mensen om u heen.

Het team Mondzorgcentrum Winschoten.

TriageWilt u weten of we u kunnen behandelen? Beantwoord dan de onderstaande vragenlijst:

 


Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Is de behandeling niet uit te stellen? Neem dan contact met ons op.

Als u alle bovenstaande vragen met “nee” heeft beantwoord, dan is er nog een laatste vraag:


Beantwoordt u deze vraag met ja, dan zijn alle reguliere behandelingen mogelijk. Beantwoordt u met nee, dan is overleg met de tandarts noodzakelijk.

Maatregelen 
Voordat u onze praktijk betreedt, graag aandacht voor boventaande maatregelen.