Nieuws

Accreditatie tandheelkundige slaapgeneeskunde
Twee tandartsen van Mondzorgcentrum Winschoten zijn geaccrediteerd als tandarts slaapgeneeskunde door de NVTS.

Lees meer

Paro-preventieassistente voor Mondzorgcentrum Winschoten
Preventieassistente Hester Brandes heeft de opleiding paro-preventieassistente met succes afgerond.

Lees meer

Zaterdagopenstelling stopt
Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt om vanaf 26 juni 2016 te stoppen met behandelingen op zaterdag.

Lees meer

Orthodontie in Mondzorgcentrum Winschoten
Met ingang van 17 juni 2016 zijn wij begonnen met het aanbieden van beugelbehandelingen aan onze eigen klanten.

Lees meer

Jubileum tandarts Hoeksema
Op 21 juni 2016 vierde tandarts Hoeksema zijn 25-jarig jubileum als tandarts

Lees meer

Huisstijl verder doorgezet
Twee van onze behandelkamers hebben een metamorfose ondergaan

Lees meer

Mondzorgcentrum Winschoten in het nieuws - GigaGaaf!
Mondzorgcentrum Winschoten was op RTVNoord met het project GigaGaaf!

Lees meer

Promotie tandarts De Waal
Na 6 jaar wetenschappelijk onderzoek is tandarts De Waal op 21 oktober 2015 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lees meer

Nederlands Tandartsenblad
Op 25 april jl. verscheen het Nederlands Tandartsenblad (NT) met in de rubriek Focus het Mondzorgcentrum Winschoten.
Lees meer

Verwaarlozing tanden bij ouderen
In de afgelopen weken zijn er meerder publicaties in kranten verschenen over verwaarlozing van tanden en kiezen bij ouderen.
Lees meer

ISO 9001 certificaat behaald
Begin juli is er in het Mondzorgcentrum Winschoten een audit uitgevoerd door Roozeboom consulting in het kader van de ISO 9001-certificering.
Lees meer

Hou je mond gezond!
Tandartsen en assistentes bezochten onderwijsproject "Hou je mond gezond!"
Lees meer

Nieland en de groene tuin van Mondzorgcentrum Winschoten
In 'Ons Boukje', het personeelsblad van Synergon, is een artikel opgenomen over de tuin van Mondzorgcentrum Winschoten.
Lees meer

Plafondschilderingen 'met een hoog ADHD-gehalte'
Sinds een aantal weken zijn een aantal behandelkamerplafonds opgesierd met plafondschilderingen van Erlinde Ufkes Stephanus.
Lees meer


Promotie tandarts Hoeksema

Tandarts Hoeksema is, naast zijn werkzaamheden in Mondzorgcentrum Winschoten, in 2011 begonnen als tandarts geriatrie en onderzoeker in het UMCG. Op 14 december 2016 heeft dit geleid tot het behalen van het doctoraat tijdens zijn promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het team van Mondzorgcentrum Winschoten feliciteert dr. Hoeksema met het behalen van het doctoraat.


De titel van het proefschrift is “Oral health in frail elderly”:


Ouderen die in een verpleeghuis gaan wonen of ouderen bij wie sinds kort thuiszorg over de vloer komt, blijken over het algemeen dan al een slechte mondgezondheid te hebben. De problemen variëren van cariës (gaatjes), afgebroken tanden en kiezen en tandvleesproblemen, en – bij mensen met een kunstgebit – pasvormproblemen en andere klachten. Dat stelde Arie Hoeksema vast, die als tandarts-geriatrie gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen. Hij bracht in kaart hoe de orale gezondheid van zorgafhankelijke ouderen zich verhoudt tot hun algemene gezondheid en kwaliteit van leven, en concludeert dat het gebrek aan aandacht voor mondzorg onder deze groep mensen als een verborgen gezondheidsrisico moet worden gezien.


In 2020 zal ongeveer 40% van de populatie in Noord-Nederland ouder zijn dan 65 jaar. Met deze toenemende vergrijzing zijn er ook steeds meer gezondheidsproblemen. Eén van die gezondheidsproblemen is een afnemende mondgezondheid onder ouderen die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen. Wanneer er al zoveel moet (aankleden, eten, douchen/baden, medicijnen innemen, fysiotherapie) is de zorg voor het gebit geen prioriteit, in ieder geval niet voor de ouderen zelf. Mondzorgproblemen echter staan meestal niet op zichzelf en kunnen direct samenhangen met andere gezondheidsproblemen. Hoeksema wilde daarom beter begrijpen of een slechte mondgezondheid effect kan hebben op de algemene gezondheid en het functioneren (kwaliteit van leven, kauwen, cognitie et cetera) van ouderen. Hij bestudeerde daarvoor de gegevens van 725 zorgafhankelijke ouderen die in het verpleeghuis werden opgenomen, 103 thuiswonende ouderen die recent thuiszorg kregen en 1.026 thuiswonende vijfenzeventigplussers al dan niet met mantel- en thuiszorg.


Hoeksema concludeert onder andere dat patiënten met eigen tanden en kiezen (in vergelijking met patiënten zonder gebit) weliswaar jonger waren bij opname in het verpleeghuis, maar dat ze ook vaker niet wilden meewerken tijdens een behandeling door de tandarts en een slechtere mondgezondheid hadden. Van maar liefst 72% van alle nieuwe verpleeghuisbewoners bleek de mondhygiëne matig tot slecht, en zou er eigenlijk wel behandeld moeten worden. Dat maakt regelmatige tandartscontroles voor deze groep des te belangrijker. Hoeksema stelde verder vast dat mensen met een kunstgebit kwetsbaarder zijn en zorgafhankelijker dan mensen met hun eigen gebit. Ook gebruikt deze groep in verhouding meer medicijnen. Deze en andere resultaten uit het onderzoek van Hoeksema zijn relevant voor Nederlandse tandartsen, maar ook voor andere zorgverleners die dagelijks te maken krijgen met zorgafhankelijke ouderen.

(bron: rug.nl)